Sodobna slovenska skladnja: diskurzni in slovnični vidik (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (ZORA). Available at: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/478 (Accessed: 23 April 2024).