ROSUS 2020 - Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2020 (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (ROSUS). Available at: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/464 (Accessed: 22 May 2024).