Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. Available at: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/450 (Accessed: 17 April 2024).