Kožne in spolne bolezni (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. Available at: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/386 (Accessed: 26 May 2024).