Čitalništvo in Bralno društvo Pri Mali Nedelji. 2022. Vol. 146. ZORA. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.1.2022.