Skladiščno-Komisionirni Sistemi. 2021. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-519-1.