Deroči Vrelec Antona Krempla. 2021. Vol. 141. ZORA. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-502-3.