Gospodarjenje Na Travinju Za Ogljik in učinkovita Raba dušika Iz Gnojevke. 2021. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-500-9.