Opcije, Terminske Pogodbe in Model Binomskega Drevesa: Skripta Pri Predmetu Temelji finančnega inženiringa. 2021. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-472-9.