Besedotvorje: Teoretično, praktično in didaktično. 2020. Vol. 136. ZORA. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/500.