Sodobna Slovenska Skladnja: Diskurzni in slovnični Vidik. 2020. Vol. ZORA 134. ZORA. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/478.