ROSUS 2020 - Računalniška Obdelava Slik in Njena Uporaba V Sloveniji 2020. 2020. Vol. ROSUS 2020. ROSUS. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/464.