Razvoj I Aktualne Tendencije Pedagogije I školstva Na području nekadašnje Jugoslavije. 2020. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/450.