60 Let študija Ekonomskih in Poslovnih Ved. 2019. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/441.