Kožne in Spolne Bolezni. 2019. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/386.