Konstrukcijske Lastnosti in Uporaba celičnih Gradiv: Skripta. 2017. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/304.