Stanje Slovenskega podjetništva in Izzivi izobraževanja Za Podjetnost: Slovenski podjetniški Observatorij 2013. 2014. Vol. SPO 2013. Slovenski podjetniški Observatorij Slovenian Entrepreneurship Observatory. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/162.