(Ed.). (2024). ROSUS 2024 - Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2024: Zbornik 18. strokovne konference (Vols. 18.). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.feri.1.2024