Pravna ureditev varstva potrošnikov: Učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pf.9.2022