Priročnik primerov pedagoške prakse poučevanja in učenja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovno-matematična področja. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fnm.1.2022