(Ed.). (2022). Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij: Slovenski podjetniški observatorij 2021 (Vols. 2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.epf.2.2022