(Ed.). (2022). Čitalništvo in bralno društvo pri Mali Nedelji (Vols. 146). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.1.2022