Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fkbv.1.2022