Gospodarjenje na travinju za ogljik in učinkovita raba dušika iz gnojevke. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-500-9