(Ed.). (2020). Sodobna slovenska skladnja: diskurzni in slovnični vidik: Vol. ZORA 134. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/478