(Ed.). (2020). ROSUS 2020 - Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2020: Vol. ROSUS 2020. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/464