Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/450