Konstrukcijske lastnosti in uporaba celičnih gradiv: Skripta. (2017). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/304