(Ed.). (2017). ROSUS 2017: računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2017 : (zbornik 12. strokovne konference): Vol. ROSUS 2017. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/205