(Ed.). (2014). Stanje slovenskega podjetništva in izzivi izobraževanja za podjetnost: Slovenski podjetniški observatorij 2013: Vol. SPO 2013. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/162