1.
Skladiščno-Komisionirni Sistemi. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2021. doi:10.18690/978-961-286-519-1