1.
Gospodarjenje Na Travinju Za Ogljik in učinkovita Raba dušika Iz Gnojevke. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2021. doi:10.18690/978-961-286-500-9