1.
Opcije, Terminske Pogodbe in Model Binomskega Drevesa: Skripta Pri Predmetu Temelji finančnega inženiringa. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2021. doi:10.18690/978-961-286-472-9