1.
Besedotvorje: Teoretično, praktično in didaktično. Vol. 136. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2020. Accessed April 23, 2024. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/500