1.
Stanje Slovenskega podjetništva in Izzivi izobraževanja Za Podjetnost: Slovenski podjetniški Observatorij 2013. Vol. SPO 2013. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2014. Accessed April 17, 2024. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/162