(1)
ROSUS 2024 - Računalniška Obdelava Slik in Njena Uporaba V Sloveniji 2024: Zbornik 18. Strokovne Konference; , Series Ed.; ROSUS; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2024; Vol. 18. https://doi.org/10.18690/um.feri.1.2024.