(1)
Dileme Sodobnega oglaševanja: Izbrane Teme; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2023. https://doi.org/10.18690/um.pf.6.2023.