(1)
Podjetniška Demografija in značilnosti Digitalizacije Malih in Srednje Velikih Podjetij: Slovenski podjetniški Observatorij 2021; , Series Ed.; Slovenski podjetniški observatorij / Slovenian Entrepreneurship Observatory; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2022; Vol. 2021. https://doi.org/10.18690/um.epf.2.2022.