(1)
Čitalništvo in Bralno društvo Pri Mali Nedelji; , Series Ed.; ZORA; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2022; Vol. 146. https://doi.org/10.18690/um.ff.1.2022.