(1)
Skladiščno-Komisionirni Sistemi; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2021. https://doi.org/10.18690/978-961-286-519-1.