(1)
Deroči Vrelec Antona Krempla; , Series Ed.; ZORA; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2021; Vol. 141. https://doi.org/10.18690/978-961-286-502-3.