(1)
Sodobna Slovenska Skladnja: Diskurzni in slovnični Vidik; , Series Ed.; ZORA; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2020; Vol. ZORA 134.