(1)
ROSUS 2020 - Računalniška Obdelava Slik in Njena Uporaba V Sloveniji 2020; , Series Ed.; ROSUS; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2020; Vol. ROSUS 2020.