(1)
Elektromagnetno Polje: Učbenik Za študente Fizike Na Fakulteti Za Naravoslovje in Matematiko Univerze V Mariboru; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2019.