(1)
Kožne in Spolne Bolezni; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2019.