(1)
Konstrukcijske Lastnosti in Uporaba celičnih Gradiv: Skripta; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2017.