(1)
Stanje Slovenskega podjetništva in Izzivi izobraževanja Za Podjetnost: Slovenski podjetniški Observatorij 2013; , Series Ed.; Slovenski podjetniški observatorij / Slovenian Entrepreneurship Observatory; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2014; Vol. SPO 2013.