[1]
2024. ROSUS 2024 - Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2024: Zbornik 18. strokovne konference. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.