[1]
2023. Slovensko tekstilstvo skozi čas (obdobje od 1930. do začetka 80-ih let). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.