[1]
2022. Pravna ureditev varstva potrošnikov: Učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.